แบรนด์โคมไฟกลางแจ้ง 10 อันดับแรก [อัปเดตปี 2024]

แสงกลางแจ้ง is a simple and effective way to increase security and safety around everyone’s home or business. However, with so many brands on the market, it can be difficult to know which one to choose.

That’s why we’ve put together a list of the top 10 outdoor lighting brands, all of which have been tested and reviewed by our team of experts.

So whether you’re looking for LED, solar, or traditional options, we’ve got you covered. Read on to find the perfect brand for your needs!

ชื่อ บริษัทวันที่ก่อตั้งที่ตั้ง
ฟิลิปส์ ไลท์ติ้ง1891ไอนด์โฮเวน เนเธอร์แลนด์
วอร์เลน2014กวางตุ้ง, จีน
ฮิงค์ลีย์ ไลท์ติ้ง1922คลีฟแลนด์ โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
คิชเลอร์ ไลท์ติ้ง1938คลีฟแลนด์ โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
Livex Lighting1993Somerset, New Jersey, USA
Generation Lighting2019Chicago, USA
Capital Lighting1990จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
Lightcraft Outdoor1987โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
WAC Lighting1984นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
Progress Lighting1906นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
Sea Gull Lighting1919Riverside, New Jersey, USA

ฟิลิปส์ 

ฟิลิปส์ is a company that has been around since 1891. They are known for their commitment to improving people’s lives and creating an easier, healthier world through innovation in technology fields like healthcare or lighting fixtures – even with all these years of experience they’re always looking ahead so you’ll never know what might happen next.

Philips takes pride in designing and producing a wide variety of products for every need. the company has a wide variety of products, including both indoor and outdoor lights. Their innovative design makes them easy to install as well. You can choose from many features depending on your needs – whether you need basic illumination or something more specialized for specific tasks, Philips has it all.

ประเทศและเมือง: ไอนด์โฮเวน เนเธอร์แลนด์

วันที่ก่อตั้ง: 1891

ผลิตภัณฑ์หลัก: ไฟ LED, หลอดไฟ, โคมไฟ, อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brand 2

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Brands 3

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 4

ทบทวน:

Philips is one of the best options when it comes to outdoor lighting brands. With years of experience and a commitment to innovation, their products are definitely reliable, durable, and look great. Their products are made with quality materials that last a long time and they have a range of styles to choose from so you can match them up with the existing decor.

วอร์เลน

วอร์เลน has been gaining a reputation for quality outdoor lighting that is made with the highest materials and features cutting-edge technology. Their lighting is known for its bright and efficient LED options, as well as their unique designs that can be used to add a touch of style to any outdoor space.

Vorlane strives to be the best of the best when it comes to lighting products. This company not only produces product parts in their factory, but they also assemble and inspect the products to ensure high quality. Having a more comprehensive industrial supply chain allows them to offer customers a better price. Furthermore, they test the LED lights under harsh conditions to ensure proper function.

ประเทศและเมือง: กวางตุ้ง, จีน

วันที่ก่อตั้ง: 2014

ผลิตภัณฑ์หลัก: LED lighting, ไฟ LED แผงเชิงพาณิชย์, แสงสว่างในสำนักงาน

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brands 5

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Brands 6

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 7

ทบทวน:

Vorlane outdoor lighting products offer quality, efficiency, and style to brighten up any outdoor space – with a few added bonuses. Their lights are energy-efficient and long-lasting, while their unique designs will help add a touch of personality to any area.

ฮิงค์ลีย์ 

ฮิงค์ลีย์ is a family company that has been around for nearly 100 years, spanning four generations. All of their designs are beautiful and high quality, designed with the same level of care they would put into their own homes.

Hinkley’s mission is to provide exceptional lighting and ceiling fan products, ones that are superior in design. They pride themselves on delivering unrivaled customer service because they understand how passionate their customers feel about their homes. Ultimately, Hinksley strives to help consumers realize a vision for home décor by providing high-quality product options with innovative technology at accessible prices.

ประเทศและเมือง: คลีฟแลนด์, โอไฮโอ

วันที่ก่อตั้ง: 1922

ผลิตภัณฑ์หลัก: ระบบไฟภายใน, ระบบไฟภายนอก, ระบบไฟภูมิทัศน์

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brands 8

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Brands 9

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 10

ทบทวน:

Hinkley is one of the oldest and most trusted outdoor lighting brands in the industry. Their commitment to quality and customer service has led them to become one of the top manufacturers of interior and outdoor lights. Their products are innovative, efficient, and built to last – making them a great choice for any homeowner looking to light up their outdoor space with style.

คิชเลอร์

คิชเลอร์ is more than just a supplier of lights and fixtures. They are a company that brings people together. From their modest beginnings in 1938 to the worldwide brand they have become today, their focus has always been on strengthening and growing relationships, not only between their customers but also the ones formed by customers with friends and family under the light of their products.

The company is dedicated to creating products that help people see what matters most to them. They achieve this through continuous innovation, outstanding customer service and education, and stylish designs that are always on trend. With Kichler, you can be sure your project will be a success.

They only use high-quality products that have been through stringent testing. Their fixtures go through a class 4 lab test in the U.S., ensuring that they meet all safety and quality specifications. And, with their geographically dispersed distribution centers, you can be confident that you’ll get what you need when you need it.

ประเทศและเมือง: สหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1938

ผลิตภัณฑ์หลัก: Indoor lighting, outdoor lighting, แสงแนวนอน

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brands 11

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 12

ทบทวน:

Kichler Lighting is a dependable outdoor lighting brand that has been around for decades. Their products are stylish and reliable, brightening homes with quality, efficient lighting. With Kichler, you can be sure your project will turn out just the way you envisioned it, especially if you take advantage of their excellent customer service and educational resources.

Livex 

For a little over two decades, Livex has been passionately developing creative and extraordinary decorative lighting fixtures with an emphasis on detail and craftsmanship.

With 4,000+ types of fashionable styles to pick from, there’s definitely a solution for every space provided by Livex Lighting. All pieces also feature precisely hand-applied finishes that are always up-to-date with the latest design trends and technology.

No matter the size or style you need, this brand has a light to complement it. With options ranging from chic and contemporary to timeless and transitional, there’s sure to be a perfect fit for the aesthetic. And because they’re always innovating, you can rest assured that their products have unique personalities.

ประเทศและเมือง: Somerset, New Jersey

วันที่ก่อตั้ง: 1993

ผลิตภัณฑ์หลัก: Interior lighting, outdoor lighting, ceiling medallion, accessories, LED bulbs

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brands 13

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 14

ทบทวน:

Livex Lighting sells outdoor lighting products that are both stylish and reliable. With a range of options available, you’re sure to find a piece that matches your taste, whether you prefer something classic or modern. All their pieces feature hand-applied finishes that follow current design trends and utilize the latest technology.

Generation Lighting

Decades of design experience coupled with an aesthetic that is current and relevant – this is what they bring to the table. They have strong relationships with interior designers and homeowners who want quality, classic, elegant lighting options.

In 2019, they partnered with a new generation of talented designers who are trendsetters in their own right. These partners create collections that take inspiration from the past and meet present functional needs while also tapping into pure imagination.

ประเทศและเมือง: Chicago, USA

วันที่ก่อตั้ง: 2019

ผลิตภัณฑ์หลัก: Chandeliers, pendants, linear, flush mounts, แสงแบบฝัง

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brands 15

ภาพโรงงาน:

Outdoor Lighting Brands 16

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 17

ทบทวน:

Generation Lighting offers a modern twist on classic designs. They specialize in timeless pieces that remain stylish for years to come. Their partnership with top designers also ensures that their products are constantly innovating and staying up-to-date with today’s trends. Highly recommended if you’re looking for something special that will stand the test of time.

Capital

For over 30 years, Capital Lighting has designed beautiful and innovative light fixtures and mirrors. With timeless designs, their team at headquarters in Flowery Branch, Georgia is dedicated to delivering outstanding customer service along with top-notch products. Their vast network of showrooms and retailers makes it easy for anyone to enjoy their exquisite creations.

This brand is all about creating beautiful products with purposeful design. They craft each fixture with care, paying attention to detail and making sure it has its signature look. Their product development team is always up-to-date on the latest trends, so they can create mirrors and fixtures that will stand the test of time.

ประเทศและเมือง: จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1990

ผลิตภัณฑ์หลัก: Interior and exterior fixtures

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brands 18

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 19

ทบทวน:

Capital Lighting offers a wide range of interior and exterior fixtures that are timeless in their beauty. With 100+ finishes and thousands of products, Capital always has the perfect piece for everyone’s space. All fixtures are crafted with quality and character in mind.

Lightcraft

All of Lightcraft Outdoor‘s materials are top-tier – tough solid brass and aircraft-grade aluminum make it the best choice for low-voltage landscape lighting. Their finishes were developed by a team of specialists with experience in chemistry, engineering, and metallurgy to create perfect natural finishes that won’t chip, flake, or peel.

They’re guaranteed to look great and last long through any harsh outdoor conditions. Their expertise lies in 12v landscape lighting, and they are always working to be the top company in their industry.

ประเทศและเมือง: โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1987

ผลิตภัณฑ์หลัก: AC LED tape, flex and string, accent lighting, downlighting, hanging pendants, in-ground lights

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brands 20

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 21

ทบทวน:

This brand is an excellent choice for anyone looking for low-voltage landscape lighting. With a team of experienced specialists, you can trust that their natural finishes won’t chip, flake, or peel in any outdoor conditions. They are always striving towards innovation and only use the best materials like solid brass and aircraft-grade aluminum. You can be guaranteed that all products will last longer, making this brand a wise investment.

WAC

WAC Lighting has been a pioneer in innovative lighting technologies for over three decades. Now run by the second generation of its founding family, WAC Lighting is committed to sustainable product development and manufactures products that challenge convention while remaining responsible.

While most other manufacturers outsource design, assembly, and customer service to the cheapest bidder, WAC designs and develops our products in-house. They have invested heavily over the years in electronics development, research laboratories, test facilities, and manufacturing plants. This has allowed them to create a world-class brand that is unrivaled by their competitors. Over 90% of the components used in their product come from within their factory walls since they started production in the early 2000s.

ประเทศและเมือง: นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1984

ผลิตภัณฑ์หลัก: Ceiling, wall, recessed, tape, and track lights

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brands 22

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 23

ทบทวน:

This brand offers a 5-year warranty on their products. Their in-house design and development processes allow them to create some of the best lighting fixtures on the market. Plus, they are dedicated to sustainability and responsible manufacturing practices, making them a great choice for eco-friendly consumers.

Progress

Progress Lighting leads the way in producing sustainable, award-winning products while also educating individuals about new options available for solid-state lighting. With over 100 years of experience in lighting technology and engineering, this brand provides high-quality residential and แสงเชิงพาณิชย์ solutions that deliver aesthetic appeal and stellar performance value to designers.

This brand boasts an array of design-driven selections to liven up any space, plus free shipping on qualifying orders, a hassle-free return policy, and a 110% price match guarantee.

ประเทศและเมือง: นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

วันที่ก่อตั้ง: 1906

ผลิตภัณฑ์หลัก: Outdoor wall lights, flush mounts, chandeliers, pendants

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brands 24

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 25

ทบทวน:

Progress Lighting is a trusted source of high-quality lighting solutions that blend form and function. With over 100 years of experience in the industry, you can rest assured that their products are built to last. They are sure to help you light up any space with their stylish and high-performing products. Plus, they will always provide a positive customer service experience.

Sea Gull Lighting

For decades, Sea Gull Lighting has been at the forefront of the lighting industry, crafting elegant and functional light fixtures that illuminate countless homes and businesses. Based in Riverside, New Jersey, Sea Gull Lighting is renowned for its commitment to quality, innovation, and customer satisfaction, offering a diverse array of lighting solutions that cater to a wide range of tastes and requirements.

At the heart of Sea Gull Lighting’s success is its dedication to design excellence and technological advancement. Each product is meticulously designed with attention to detail, ensuring that every fixture not only provides optimal illumination but also enhances the aesthetic appeal of the space it occupies. The company’s product development team stays ahead of industry trends, allowing Sea Gull Lighting to offer contemporary and classic lighting fixtures that are both stylish and durable.

ประเทศและเมือง: Riverside, New Jersey, USA

วันที่ก่อตั้ง: 1919

ผลิตภัณฑ์หลัก: Indoor and outdoor lighting fixtures, ceiling fans, and decorative accessories

ภาพบริษัท:

Outdoor Lighting Brands 26

ภาพผลิตภัณฑ์:

Outdoor Lighting Brands 27

ทบทวน:

Sea Gull Lighting’s extensive range of indoor and outdoor lighting fixtures is celebrated for its beauty, functionality, and versatility. With an impressive selection of designs and finishes, Sea Gull Lighting ensures there’s a perfect lighting solution for every space, whether it’s a cozy home or a grand commercial venue. The brand’s commitment to excellence is evident in the craftsmanship of its products, each designed to bring warmth, character, and illumination to any environment.

บทสรุป

There you have it! Outdoor lighting brands range from the traditional to the modern, from the tried and true to the cutting edge. We hope this guide has helped you pick out just the right one for your needs. Whether it’s for a residential or commercial project, these brands are sure to light up any outdoor space with style and performance.

Here at Vorlane, we’re committed to helping you find the perfect lighting solution for your needs. If you have any questions about lighting in general, don’t hesitate to ติดต่อเรา. We’ll be happy to help you find a solution that works for you.

มหัศจรรย์! แบ่งปันกรณีนี้:
มหัศจรรย์! แบ่งปันกรณีนี้:

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

โลโก้ vorlane r เล็ก
รับการอัพเดตผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนเพื่อรับประกาศและข้อเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุด

  ผลิตภัณฑ์โอเอ็มเอ็ม
  ความสามารถของวอร์เลน
  ติดต่อ วอร์เลน

  ขอใบเสนอราคา

  *เราเคารพการรักษาความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง

  thTH

  ขอใบเสนอราคา

  *เราเคารพการรักษาความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง

  นิทรรศการทีม wolink vorlane ใช้สำหรับโทรศัพท์แบบป๊อปอัป

  สัมผัสความเจิดจ้าของ Vorlane ในนิทรรศการครั้งต่อไปของเรา!

  นิทรรศการทีม vorlane wolink

  สัมผัสความเจิดจ้าของ Vorlane ในนิทรรศการครั้งต่อไปของเรา!