Kiểm soát chất lượng

ISO9001:2000 là hướng dẫn

Nhà máy Vorlane đã đạt chứng nhận ISO 9001 và áp dụng các nguyên tắc làm hướng dẫn của chúng tôi trong quy trình sản xuất hàng ngày.

Hợp tác với các nhà cung cấp đèn LED nổi tiếng bao gồm SANAN, PHILIPS, CREE, chất lượng Vorlane đã được khách hàng của chúng tôi chứng minh là đáng tin cậy.

Từ kiểm tra nguyên liệu thô đến kiểm tra bán thành phẩm, linh kiện LED đến kiểm tra thành phẩm, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của quy trình tiêu chuẩn hóa.

p05 3 s02 ảnh 01
p05 3 s02 ảnh 02

Vorlane 4 bước
Hệ thống quản lý chất lượng

p05 3 s03
01
Xác minh trình độ của nhà cung cấp nguyên liệu thô
02
Nguyên liệu thô tự mua & Kiểm tra
03
Kiểm soát chất lượng trong quá trình được tiêu chuẩn hóa
04
Kiểm tra thành phẩm

Từ mọi phần của ánh sáng...

Chúng tôi quan tâm đến chất lượng của đèn LED. Đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung vào từng chi tiết của từng bộ phận tạo nên một chiếc đèn LED hoàn hảo.

array(300) { ["title_list"]=> array(3) { [0]=> array(3) { ["title"]=> string(11) "LED Drivers" ["_id"]=> string(7) "e060123" ["icon"]=> array(2) { ["value"]=> string(16) "fas fa-lightbulb" ["library"]=> string(8) "fa-solid" } } [1]=> array(3) { ["title"]=> string(4) "LEDs" ["_id"]=> string(7) "085290d" ["icon"]=> array(2) { ["value"]=> string(16) "fas fa-lightbulb" ["library"]=> string(8) "fa-solid" } } [2]=> array(3) { ["title"]=> string(13) "Light Fixture" ["icon"]=> array(2) { ["value"]=> string(16) "fas fa-lightbulb" ["library"]=> string(8) "fa-solid" } ["_id"]=> string(7) "2382394" } } ["style_container_direction"]=> string(8) "vertical" ["style_container_align"]=> string(10) "flex-start" ["style_normal_typography_typography"]=> string(6) "custom" ["style_normal_typography_font_weight"]=> string(3) "700" ["style_normal_padding"]=> array(6) { ["unit"]=> string(2) "px" ["top"]=> string(2) "20" ["right"]=> string(2) "20" ["bottom"]=> string(2) "20" ["left"]=> string(2) "20" ["isLinked"]=> bool(true) } ["style_normal_background_background"]=> string(7) "classic" ["style_normal_border_width"]=> array(6) { ["unit"]=> string(2) "px" ["top"]=> string(1) "0" ["right"]=> string(1) "0" ["bottom"]=> string(1) "0" ["left"]=> string(1) "3" ["isLinked"]=> bool(false) } ["style_normal_border_color"]=> string(9) "#02010100" ["style_hover_border_width"]=> array(6) { ["unit"]=> string(2) "px" ["top"]=> string(1) "0" ["right"]=> string(1) "0" ["bottom"]=> string(1) "0" ["left"]=> string(1) "3" ["isLinked"]=> bool(false) } ["style_active_color"]=> string(7) "#FFFFFF" ["style_active_background_background"]=> string(7) "classic" ["style_tab_icon_spacing"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> int(10) ["sizes"]=> array(0) { } } ["_margin"]=> array(6) { ["unit"]=> string(2) "px" ["top"]=> string(2) "10" ["right"]=> string(1) "0" ["bottom"]=> string(1) "0" ["left"]=> string(1) "0" ["isLinked"]=> bool(false) } ["pp_display_conditions"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["_id"]=> string(7) "8fa09ac" } } ["__globals__"]=> array(5) { ["style_normal_background_color"]=> string(25) "globals/colors?id=6a80965" ["style_normal_color"]=> string(25) "globals/colors?id=primary" ["style_hover_border_color"]=> string(25) "globals/colors?id=primary" ["style_active_background_color"]=> string(25) "globals/colors?id=primary" ["style_hover_color"]=> string(25) "globals/colors?id=1fbaf8b" } ["style_container_background_color_b"]=> NULL ["style_container_background_image"]=> NULL ["style_container_background_video_link"]=> NULL ["style_container_background_video_start"]=> NULL ["style_container_background_video_end"]=> NULL ["style_container_background_play_once"]=> NULL ["style_container_background_play_on_mobile"]=> NULL ["style_container_background_privacy_mode"]=> NULL ["style_container_background_slideshow_gallery"]=> NULL ["style_container_background_slideshow_loop"]=> NULL ["style_container_background_slideshow_slide_duration"]=> NULL ["style_container_background_slideshow_slide_transition"]=> NULL ["style_container_background_slideshow_transition_duration"]=> NULL ["style_container_background_slideshow_lazyload"]=> NULL ["style_container_background_slideshow_ken_burns"]=> NULL ["style_container_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction"]=> NULL ["style_normal_background_color_b"]=> NULL ["style_normal_background_image"]=> array(3) { ["url"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" ["size"]=> string(0) "" } ["style_normal_background_video_link"]=> NULL ["style_normal_background_video_start"]=> NULL ["style_normal_background_video_end"]=> NULL ["style_normal_background_play_once"]=> NULL ["style_normal_background_play_on_mobile"]=> NULL ["style_normal_background_privacy_mode"]=> NULL ["style_normal_background_slideshow_gallery"]=> NULL ["style_normal_background_slideshow_loop"]=> NULL ["style_normal_background_slideshow_slide_duration"]=> NULL ["style_normal_background_slideshow_slide_transition"]=> NULL ["style_normal_background_slideshow_transition_duration"]=> NULL ["style_normal_background_slideshow_lazyload"]=> NULL ["style_normal_background_slideshow_ken_burns"]=> NULL ["style_normal_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction"]=> NULL ["style_hover_background_color_b"]=> NULL ["style_hover_background_image"]=> NULL ["style_hover_background_video_link"]=> NULL ["style_hover_background_video_start"]=> NULL ["style_hover_background_video_end"]=> NULL ["style_hover_background_play_once"]=> NULL ["style_hover_background_play_on_mobile"]=> NULL ["style_hover_background_privacy_mode"]=> NULL ["style_hover_background_slideshow_gallery"]=> NULL ["style_hover_background_slideshow_loop"]=> NULL ["style_hover_background_slideshow_slide_duration"]=> NULL ["style_hover_background_slideshow_slide_transition"]=> NULL ["style_hover_background_slideshow_transition_duration"]=> NULL ["style_hover_background_slideshow_lazyload"]=> NULL ["style_hover_background_slideshow_ken_burns"]=> NULL ["style_hover_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction"]=> NULL ["style_active_background_color_b"]=> NULL ["style_active_background_image"]=> array(3) { ["url"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" ["size"]=> string(0) "" } ["style_active_background_video_link"]=> NULL ["style_active_background_video_start"]=> NULL ["style_active_background_video_end"]=> NULL ["style_active_background_play_once"]=> NULL ["style_active_background_play_on_mobile"]=> NULL ["style_active_background_privacy_mode"]=> NULL ["style_active_background_slideshow_gallery"]=> NULL ["style_active_background_slideshow_loop"]=> NULL ["style_active_background_slideshow_slide_duration"]=> NULL ["style_active_background_slideshow_slide_transition"]=> NULL ["style_active_background_slideshow_transition_duration"]=> NULL ["style_active_background_slideshow_lazyload"]=> NULL ["style_active_background_slideshow_ken_burns"]=> NULL ["style_active_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction"]=> NULL ["_title"]=> string(0) "" ["_element_width"]=> string(0) "" ["_element_width_tablet"]=> string(0) "" ["_element_width_mobile"]=> string(0) "" ["_position"]=> string(0) "" ["_element_id"]=> string(0) "" ["_css_classes"]=> string(0) "" ["e_display_conditions"]=> string(0) "" ["_element_cache"]=> string(0) "" ["trp_language_restriction"]=> string(0) "" ["trp_language_restriction_automatic_translation"]=> string(0) "" ["trp_restricted_languages"]=> string(0) "" ["trp_exclude_handler"]=> string(0) "" ["trp_excluded_languages"]=> string(0) "" ["pp_wrapper_link_enable"]=> string(0) "" ["pp_wrapper_link"]=> NULL ["pp_custom_cursor_enable"]=> string(0) "" ["pp_custom_cursor_target"]=> NULL ["pp_custom_cursor_css_selector"]=> NULL ["pp_custom_cursor_type"]=> NULL ["pp_custom_cursor_icon"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text"]=> NULL ["pp_custom_cursor_left_offset"]=> NULL ["pp_custom_cursor_top_offset"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_color_b"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_video_link"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_video_start"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_video_end"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_play_once"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_play_on_mobile"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_privacy_mode"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_slideshow_gallery"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_slideshow_loop"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_slideshow_slide_duration"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_slideshow_slide_transition"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_slideshow_transition_duration"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_slideshow_lazyload"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_slideshow_ken_burns"]=> NULL ["pp_custom_cursor_text_bg_slideshow_ken_burns_zoom_direction"]=> NULL ["pp_elements_tooltip_enable"]=> string(0) "" ["pp_elements_tooltip_content"]=> NULL ["pp_elements_tooltip_target"]=> NULL ["pp_elements_tooltip_selector"]=> NULL ["pp_elements_tooltip_trigger"]=> NULL ["pp_elements_tooltip_position"]=> NULL ["pp_elements_tooltip_arrow"]=> NULL ["pp_elements_tooltip_animation"]=> NULL ["pp_elements_tooltip_distance"]=> NULL ["pp_elements_tooltip_zindex"]=> NULL ["pp_elements_tooltip_width"]=> NULL ["motion_fx_motion_fx_scrolling"]=> string(0) "" ["motion_fx_translateY_effect"]=> NULL ["motion_fx_translateY_direction"]=> NULL ["motion_fx_translateY_speed"]=> NULL ["motion_fx_translateY_affectedRange"]=> NULL ["motion_fx_translateX_effect"]=> NULL ["motion_fx_translateX_direction"]=> NULL ["motion_fx_translateX_speed"]=> NULL ["motion_fx_translateX_affectedRange"]=> NULL ["motion_fx_opacity_effect"]=> NULL ["motion_fx_opacity_direction"]=> NULL ["motion_fx_opacity_level"]=> NULL ["motion_fx_opacity_range"]=> NULL ["motion_fx_blur_effect"]=> NULL ["motion_fx_blur_direction"]=> NULL ["motion_fx_blur_level"]=> NULL ["motion_fx_blur_range"]=> NULL ["motion_fx_rotateZ_effect"]=> NULL ["motion_fx_rotateZ_direction"]=> NULL ["motion_fx_rotateZ_speed"]=> NULL ["motion_fx_rotateZ_affectedRange"]=> NULL ["motion_fx_scale_effect"]=> NULL ["motion_fx_scale_direction"]=> NULL ["motion_fx_scale_speed"]=> NULL ["motion_fx_scale_range"]=> NULL ["motion_fx_devices"]=> NULL ["motion_fx_range"]=> NULL ["motion_fx_motion_fx_mouse"]=> string(0) "" ["motion_fx_mouseTrack_effect"]=> NULL ["motion_fx_mouseTrack_direction"]=> NULL ["motion_fx_mouseTrack_speed"]=> NULL ["motion_fx_tilt_effect"]=> NULL ["motion_fx_tilt_direction"]=> NULL ["motion_fx_tilt_speed"]=> NULL ["sticky"]=> string(0) "" ["sticky_on"]=> NULL ["sticky_offset"]=> NULL ["sticky_offset_tablet"]=> NULL ["sticky_offset_mobile"]=> NULL ["sticky_effects_offset"]=> NULL ["sticky_effects_offset_tablet"]=> NULL ["sticky_effects_offset_mobile"]=> NULL ["sticky_parent"]=> NULL ["_animation"]=> string(0) "" ["_animation_tablet"]=> string(0) "" ["_animation_mobile"]=> string(0) "" ["animation_duration"]=> NULL ["_animation_delay"]=> NULL ["_transform_rotate_popover"]=> string(0) "" ["_transform_rotateZ_effect"]=> NULL ["_transform_rotateZ_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_rotateZ_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_rotateX_effect"]=> NULL ["_transform_rotateX_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_rotateX_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_rotateY_effect"]=> NULL ["_transform_rotateY_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_rotateY_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_perspective_effect"]=> NULL ["_transform_perspective_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_perspective_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_translate_popover"]=> string(0) "" ["_transform_translateX_effect"]=> NULL ["_transform_translateX_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_translateX_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_translateY_effect"]=> NULL ["_transform_translateY_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_translateY_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_scale_popover"]=> string(0) "" ["_transform_keep_proportions"]=> string(3) "yes" ["_transform_scale_effect"]=> NULL ["_transform_scale_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_scale_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_scaleX_effect"]=> NULL ["_transform_scaleX_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_scaleX_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_scaleY_effect"]=> NULL ["_transform_scaleY_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_scaleY_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_skew_popover"]=> string(0) "" ["_transform_skewX_effect"]=> NULL ["_transform_skewX_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_skewX_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_skewY_effect"]=> NULL ["_transform_skewY_effect_tablet"]=> NULL ["_transform_skewY_effect_mobile"]=> NULL ["_transform_flipX_effect"]=> string(0) "" ["_transform_flipY_effect"]=> string(0) "" ["_transform_rotate_popover_hover"]=> string(0) "" ["_transform_rotateZ_effect_hover"]=> NULL ["_transform_rotateZ_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_rotateZ_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_rotateX_effect_hover"]=> NULL ["_transform_rotateX_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_rotateX_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_rotateY_effect_hover"]=> NULL ["_transform_rotateY_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_rotateY_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_perspective_effect_hover"]=> NULL ["_transform_perspective_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_perspective_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_translate_popover_hover"]=> string(0) "" ["_transform_translateX_effect_hover"]=> NULL ["_transform_translateX_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_translateX_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_translateY_effect_hover"]=> NULL ["_transform_translateY_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_translateY_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_scale_popover_hover"]=> string(0) "" ["_transform_keep_proportions_hover"]=> string(3) "yes" ["_transform_scale_effect_hover"]=> NULL ["_transform_scale_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_scale_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_scaleX_effect_hover"]=> NULL ["_transform_scaleX_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_scaleX_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_scaleY_effect_hover"]=> NULL ["_transform_scaleY_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_scaleY_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_skew_popover_hover"]=> string(0) "" ["_transform_skewX_effect_hover"]=> NULL ["_transform_skewX_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_skewX_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_skewY_effect_hover"]=> NULL ["_transform_skewY_effect_hover_tablet"]=> NULL ["_transform_skewY_effect_hover_mobile"]=> NULL ["_transform_flipX_effect_hover"]=> string(0) "" ["_transform_flipY_effect_hover"]=> string(0) "" ["_background_color_b"]=> NULL ["_background_image"]=> NULL ["_background_image_tablet"]=> NULL ["_background_image_mobile"]=> NULL ["_background_video_link"]=> NULL ["_background_video_start"]=> NULL ["_background_video_end"]=> NULL ["_background_play_once"]=> NULL ["_background_play_on_mobile"]=> NULL ["_background_privacy_mode"]=> NULL ["_background_slideshow_gallery"]=> NULL ["_background_slideshow_loop"]=> NULL ["_background_slideshow_slide_duration"]=> NULL ["_background_slideshow_slide_transition"]=> NULL ["_background_slideshow_transition_duration"]=> NULL ["_background_slideshow_lazyload"]=> NULL ["_background_slideshow_ken_burns"]=> NULL ["_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction"]=> NULL ["_background_hover_color_b"]=> NULL ["_background_hover_image"]=> NULL ["_background_hover_image_tablet"]=> NULL ["_background_hover_image_mobile"]=> NULL ["_background_hover_video_link"]=> NULL ["_background_hover_video_start"]=> NULL ["_background_hover_video_end"]=> NULL ["_background_hover_play_once"]=> NULL ["_background_hover_play_on_mobile"]=> NULL ["_background_hover_privacy_mode"]=> NULL ["_background_hover_slideshow_gallery"]=> NULL ["_background_hover_slideshow_loop"]=> NULL ["_background_hover_slideshow_slide_duration"]=> NULL ["_background_hover_slideshow_slide_transition"]=> NULL ["_background_hover_slideshow_transition_duration"]=> NULL ["_background_hover_slideshow_lazyload"]=> NULL ["_background_hover_slideshow_ken_burns"]=> NULL ["_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction"]=> NULL ["_mask_switch"]=> string(0) "" ["_mask_notice"]=> NULL ["hide_desktop"]=> string(0) "" ["hide_tablet"]=> string(0) "" ["hide_mobile"]=> string(0) "" ["_attributes"]=> string(0) "" }
 • Trình điều khiển LED
 • đèn LED
 • Đèn chiếu sáng
p05 3 s04 ảnh 01

Trình điều khiển LED

Chúng tôi sử dụng trình điều khiển LED được chứng nhận UL. Mọi bộ phận phải được đặt và hàn chính xác để giữ cho đèn LED hoạt động ở mức công suất tối đa nhất định, cách điều chỉnh độ sáng chính xác và hệ số công suất phù hợp.

p05 3 s04 ảnh 02

đèn LED

Sản xuất đèn LED đòi hỏi chuyên môn và sự thận trọng. Từ nướng đến kiểm tra màu sắc phù hợp, kiểm tra vị trí của đèn LED đến liên kết dây, chúng tôi có các tiêu chuẩn chi tiết cho từng quy định cho từng bước kiểm tra, bằng cách đó, 100% có thể loại bỏ bất kỳ đèn LED nào có khuyết tật.

p05 3 s04 ảnh 03

Đèn chiếu sáng

Thiết bị chiếu sáng tạo ấn tượng đầu tiên nên chúng ta không bao giờ bỏ qua bất kỳ sai sót nhỏ nào. Có thể là lông được tạo ra bằng quá trình đúc hoặc ép phun, lớp nhôm mạ điện không đồng đều, kích thước hoặc sai lệch thông số kỹ thuật, chúng tôi không cho phép bất kỳ điều nào trong số này xảy ra và sẽ không để bất kỳ sản phẩm nào có sai sót như vậy chuyển sang quy trình tiếp theo.

Kiểm tra mẫu:
Đảm bảo chất lượng sản xuất hàng loạt

Mẫu đóng vai trò là cầu nối giữa linh kiện chất lượng và sản xuất hàng loạt chất lượng. Tại Vorlane, cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi là kiểm tra mẫu nhiều lần trong điều kiện khắc nghiệt nhất để tất cả các bộ phận đều hoạt động nhằm đảm bảo hiệu suất.

Sau khi mẫu đã vượt qua các thử nghiệm, nhóm QC có trách nhiệm ghi lại thông số kỹ thuật của mẫu và cung cấp bảng BOM cho quy trình sản xuất hàng loạt.

p05 3 biểu tượng s06 01

Kiểm tra trắc quang:
Cho thông số ánh sáng chính xác

Để đảm bảo mẫu của chúng tôi phù hợp với yêu cầu của bạn, chúng tôi tiến hành kiểm tra bằng cách sử dụng quả cầu tích hợp trắc quang để đưa ra báo cáo kiểm tra quang phổ trong đó tất cả các thông số kỹ thuật được liệt kê rõ ràng:

p02-1-s05-icon-01
Thông số màu CIE

CRI, Nhiệt độ màu, độ trung thực của màu

p02-1-s05-icon-01
Thông số quang học

Quang thông, hiệu suất phát sáng

p05 3 biểu tượng s06 02

Kiểm tra hiệu suất điện tử:
Dành cho các ứng dụng an toàn

p05 3 s05 ảnh 2 01
kiểm tra khả năng chống sét

Kích thích dòng điện tăng đột biến và phát sáng bằng cách sử dụng máy tạo sét & xung điện để kiểm tra xem đèn LED có duy trì hoạt động bình thường hay không.

p05 3 s05 ảnh 2 02
Thử nghiệm chịu điện môi

Đặt dòng điện xoay chiều (AC) hoặc dòng điện một chiều (DC) ở mức cao từ 2700V đến 3500V vào đèn và đo phản ứng của đèn.

p05 3 s05 ảnh 2 03
Kiểm tra thông số điện

Kết nối đèn mẫu với dòng điện một chiều để có các thông số điện chính xác bao gồm hiệu suất điện năng, điện áp, dòng điện, watt, hệ số công suất, v.v.

p05 3 s05 ảnh 2 04
Kiểm tra độ rơi và rung

Thả đèn từ độ cao 1m xuống đất và đặt lên kệ rung để kiểm tra xem nó có chịu được va đập và vẫn hoạt động không.

p05 3 biểu tượng s06 03

Thử thách cực độ:
Cho mọi điều kiện khắc nghiệt

Đèn LED Vorlane đã vượt qua các thử nghiệm kích thích trong điều kiện khắc nghiệt nhất nên bạn có thể yên tâm rằng đèn hoạt động ngay cả ở khu vực đang phát triển có kết nối nguồn không ổn định.

p02-1-s05-icon-01
Giờ chiếu sáng cực dài

Làm sáng và ghi lại tổng tuổi thọ của mỗi đèn

p02-1-s05-icon-01
Nhiệt độ cực cao

Sử dụng bản ghi nhiệt độ đa kênh để kích thích -30 ~ 100 độ C.

Kiểm soát lắp ráp và kiểm tra nghiêm túc

Việc lắp ráp đúng cách giúp đèn hoạt động tốt và đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Vorlane đặc biệt chú trọng đến quá trình lắp ráp và điều tiết mọi thao tác của công nhân.

Đó là cuộc cách mạng của Vorlane khi mỗi hoạt động đều phải tuân theo cả phương pháp và tiêu chuẩn. Trong tất cả các chi tiết, chúng tôi loại bỏ các đèn không đủ tiêu chuẩn để đảm bảo những gì bạn nhận được là hoàn hảo.

Bạn muốn trở thành thương hiệu chiến thắng tiếp theo?

Đèn LED và các dịch vụ của Vorlane mang đến cho bạn lợi thế tuyệt đối so với đối thủ cạnh tranh.

logo vorlane r nhỏ
Nhận thông tin cập nhật sản phẩm

Đăng ký để nhận thông báo và ưu đãi sản phẩm mới nhất.

  Sản phẩm ODM
  Khả năng của Vorlane
  Liên hệ với Vorlane

  Yêu cầu báo giá

  *Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của bạn và tất cả thông tin đều được bảo vệ.

  viVI

  Yêu cầu báo giá

  *Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của bạn và tất cả thông tin đều được bảo vệ.